vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

Giải vở bài bác tập luyện Toán 3 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống

 • Bài 1: Ôn tập luyện những số cho tới 1000
 • Bài 2. Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ nhập phạm vi 1000
 • Bài 3. Tìm bộ phận nhập quy tắc nằm trong, quy tắc trừ
 • Bài 4. Ôn tập luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân tách 2; 5
 • Bài 5. Bảng nhân 3, bảng phân tách 3
 • Bài 6. Bảng nhân 4, bảng phân tách 4
 • Bài 7. Ôn tập luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 8. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 9. Bảng nhân 6, bảng phân tách 6
 • Bài 10. Bảng nhân 7, bảng phân tách 7
 • Bài 11. Bảng nhân 8, bảng phân tách 8
 • Bài 12. Bảng nhân 9, bảng phân tách 9
 • Bài 13. Tìm bộ phận nhập quy tắc nhân, quy tắc phân tách
 • Bài 14. Một phần bao nhiêu
 • Bài 15. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 16. Điểm ở thân thiết, trung điểm của đoạn trực tiếp
 • Bài 17. Hình tròn xoe. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình trụ
 • Bài 18. Góc, góc vuông, góc ko vuông
 • Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông vắn
 • Bài trăng tròn. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn xoe, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ tô điểm
 • Bài 21. Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật
 • Bài 22. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 23. Nhân số sở hữu nhì chữ số với số sở hữu một chữ số
 • Bài 24. Gấp một số trong những lên một số trong những chuyến
 • Bài 25. Phép phân tách không còn, quy tắc phân tách sở hữu dư
 • Bài 26. Chia số sở hữu nhì chữ số mang đến số sở hữu một chữ số
 • Bài 27. Giảm một số trong những chuồn một số trong những chuyến
 • Bài 28. Bài toán giải vì chưng nhì bước tính
 • Bài 29. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 30. Mi-li-mét
 • Bài 31. Gam
 • Bài 32. Mi-li-lít
 • Bài 33. Nhiệt chừng. Đơn vị đo nhiệt độ chừng
 • Bài 35. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 36. Nhân số sở hữu thân phụ chữ số với số sở hữu một chữ số
 • Bài 37. Chia số sở hữu thân phụ chữ số mang đến số sở hữu một chữ số
 • Bài 38. Biểu thức số. Tính độ quý hiếm của biểu thức số
 • Bài 39. So sánh số rộng lớn cấp bao nhiêu chuyến số bé xíu
 • Bài 40. Luyện tập luyện cộng đồng
 • Bài 41. Ôn tập luyện quy tắc nhân, quy tắc phân tách nhập phạm vi 100, 1000
 • Bài 42. Ôn tập luyện biểu thức số
 • Bài 43. Ôn tập luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 44. Ôn tập luyện cộng đồng

Quảng cáo

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn tập luyện những số cho tới 1000 tiết 1 trang 5, 6 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3 trang 5, bài bác 4, 5 trang 6. Bài 3: Viết những số sau đây trở thành tổng những trăm, chục và đơn vị:

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn tập luyện những số cho tới 1000 tiết 2 trang 6 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 6. Bài 4. Viết số tương thích nhập vị trí chấm: Ba con cái gấu sở hữu trọng lượng theo thứ tự là 243 kilogam, 231 kilogam, 234 kilogam.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ nhập phạm vi 1000 tiết 1 trang 7 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 7. Bài 3. Con heo trọng lượng 75 kilogam, con cái chó trọng lượng 25 kilogam. Hỏi:

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ nhập phạm vi 1000 tiết 2 trang 8 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 8. Bài 3. Viết A, B, C, D, E tương thích nhập vị trí chấm.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập quy tắc nằm trong, quy tắc trừ tiết 1 trang 9 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9. Bài 3. Một team đồng thao diễn thể thao sở hữu 100 người, nhập bại sở hữu 60 nữ giới. Hỏi team đồng thao diễn bại sở hữu từng nào nam?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập quy tắc nằm trong, quy tắc trừ tiết 2 trang 10 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10. Bài 4. Rô-bốt sở hữu một số trong những viên bi. Sau khi mang đến Việt trăng tròn viên bi thì Rô-bốt còn sót lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt sở hữu từng nào viên bi?

  Xem thêm: tìm số hạng ko chứa x trong khai triển

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn tập luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân tách 2; 5 tiết 1 trang 11 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 11. Bài 4. Mỗi lọ hoa cắm 2 hoa lá cúc. Hỏi 6 lọ vì vậy sở hữu từng nào hoa lá cúc?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn tập luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân tách 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 hoa lá cúc nhập những lọ, từng lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa cúc như vậy?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân tách 3 tiết 1 trang 13 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 13. Bài 3. Rô-bốt thực hiện các cái sườn hình tam giác vì chưng nan tre, từng sườn cần thiết 3 nan tre.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 3 tập luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân tách 3 tiết 2 trang 14 Vở bài bác tập luyện toán 3 tập luyện 1 liên kết học thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 14. Bài 3. Nối nhì quy tắc tính sở hữu nằm trong thành phẩm (theo mẫu).

Xem thêm

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

Xem thêm: tập làm văn lớp 5 tả cây cối