vở bài tập toán lớp 5 bài 107

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 107

Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương trang 26. Lời giải Vở bài bác tập dượt Toán 5 tập dượt 2 hùn những em học viên nắm chắc cơ hội giải những bài bác tập dượt về diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương; phương pháp tính và công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình lập phương. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 106: Luyện tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 107 Câu 1

Viết tiếp nhập địa điểm chấm mang lại mến hợp:

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương với cạnh 2,5m là: ……………………….

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương với cạnh 2,5m là: ………………………...

Phương pháp giải:

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 6.

Đáp án

a. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương với cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 4 = 25 (m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương với cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 6 = 37,5 (m2)

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 107 Câu 2

Viết số đo tương thích nhập dù trống:

Cạnh của hình lập phương

10cm

Diện tích một phía của hình lập phương

16cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24cm2

Phương pháp giải:

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 6.

- Diện tích một phía = diện tích S toàn phần : 6.

- Nếu với số a sao mang lại diện tích S một phía = a × a thì chừng lâu năm cạnh của hình lập phương này là a.

Đáp án

Cạnh của hình lập phương với diện tích S một phía 16cm2 là:

16 : 4 = 4cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích S một phía 16cm2 là:

16 ⨯ 6 = 96cm2

Diện tích một phía của hình lập phương với cạnh 10cm là:

10 ⨯ 10 = 100cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích S một phía 100cm2 là:

100 ⨯ 6 = 600cm2

Diện tích một phía của hình lập phương với diện tích S toàn phần 24cm2 là:

24 : 6 = 4cm2

Ta có: 2 × 2 = 4. Do bại cạnh của hình lập phương với diện tích S một phía 4cm2 là 2cm.

Vậy tớ với bảng sản phẩm như sau:

Cạnh của hình lập phương

4cm

10cm

2cm

Xem thêm: axit nitric đặc nguội có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đây

Diện tích một phía của hình lập phương

16cm2

100cm2

4cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

96cm2

600cm2

24cm2

Vở bài bác tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2 bài bác 107 Câu 3

a. Hình lập phương loại nhất với cạnh 8cm, hình lập phương loại nhị với cạnh 4cm. Tính diện tích S xung xung quanh của từng hình lập phương.

b. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu phiên diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại hai?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương vị diện tích S một phía nhân với 4.

- Muốn tìm hiểu diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu phiên diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhị tớ lấy diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhất phân chia mang lại diện tích S xung xung quanh của hình lập phương loại nhị.

Đáp án

Giải vở bài bác tập dượt toán 5

Bài giải

a.

Hình a)

Diện tích một phía của hình lập phương:

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

64 ⨯ 4 = 256 (cm2)

Đáp số: 256cm2

Hình b)

Diện tích một phía của hình lập phương:

4 ⨯ 4 = 16 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

16 ⨯ 4 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b. Diện tích xung xung quanh của hình a) vội vàng số phiên hình b) là:

256 : 64 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 108: Luyện tập

Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích S tứ mặt mày của hình lập phương.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích S sáu mặt mày của hình lập phương.

b) Quy tắc: Giả sử hình lập phương với cạnh là a.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

>> Tham khảo chi tiết: Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

.............

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm Giải bài bác tập dượt SGK Toán 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình lập phương hoặc đề đua học tập kì 2 lớp 5 vừa đủ những môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học tập, Sử - Địa, Tin học tập nhưng mà VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông