vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 108

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 108: Luyện tập luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương trang 27 Vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2 chung những em học viên rèn luyện phương pháp tính và công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình lập phương vô những dạng bài xích tập luyện. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

Bài tập luyện Toán lớp 5 bài xích 108 là Hướng dẫn giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 2 trang 27. Lời giải bao hàm 3 thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể mang lại từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ của mình học hành ôn luyện, gia tăng tận nơi.

Vở bài xích tập luyện toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 108 Câu 1

Viết số đo phù hợp vô dù trống:

Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

2/5dm

Diện tích một phía của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 4 = 16m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 6 = 24m2

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

1m 5cm = 1,05m

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 4 = 4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 1m 5cm là:

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 6 = 6,615m2

+) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương sở hữu cạnh 2/5 dm là:

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Diện tích toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2/5 dm là:

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

2/5dm

Diện tích một phía của hình lập phương

16m2

4,41m2

16/25 dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

24/25dm2

Vở bài xích tập luyện toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 108 Câu 2

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp ko nắp vì chưng bìa cứng hình dáng lập phương sở hữu cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp vì chưng từng nào đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Phương pháp giải:

Vì vỏ hộp ko có nắp đậy nên diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp cấp 5 phen diện tích S một phía.

Đáp án

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Xem thêm: hoạt đông trải nghiệm cho học sinh lớp 10

Diện tích một phía của hình lập phương:

(1,5 ⨯ 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa cần dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

2,25 ⨯ 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Vở bài xích tập luyện toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 108 Câu 3

Diện tích toàn phần của hình lập phương loại nhất là 54cm2, diện tích S toàn phần của hình lập phương loại nhị là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm cấp bao nhiêu phen cạnh của hình lập phương loại nhất?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S một phía = diện tích S toàn phần : 6.

- Nếu sở hữu số a sao mang lại diện tích S một phía = a × a thì chừng nhiều năm cạnh của hình lập phương này đó là a.

- Tìm cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm cấp bao nhiêu phen cạnh của hình lập phương loại nhất tao lấy cạnh của hình lập phương loại nhị nhiều năm phân chia mang lại cạnh của hình lập phương loại nhất.

Bài giải

Hình lập phương số 1

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Diện tích một phía hình lập phương:

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhất là:

9 : 3 = 3 (cm)

Hình lập phương số 2

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5

Diện tích một phía hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương loại nhị là:

36 : 6 = 6 (cm)

Cạnh của hình lập phương loại nhị cấp gấp đôi cạnh hình lập phương loại nhất.

Đáp số: 2 lần

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 109: Luyện tập luyện chung

Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

1. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương Toán 5

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

- Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích S tứ mặt mày của hình lập phương.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích S sáu mặt mày của hình lập phương.

b) Quy tắc: Giử sử hình lập phương sở hữu cạnh là a.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương tao lấy diện tích S một phía nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tao lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 3cm

Phương pháp: sít dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một phía của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cơ là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

Lưu ý: Khi tính diện tích S xung xung quanh tao hoàn toàn có thể tính gộp lại thành: (3 x 3) x 4 = 36cm2 hoặc diện tích S toàn phần tính gộp lại trở thành (3 x 3) x 6 = 54cm2.

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương

Phương pháp: sít dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: tường diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương, dò xét diện tích S một phía.

Phương pháp:

- Muốn tính diện tích S một phía của hình lập phương tao lấy diện tích S xung xung quanh phân chia mang lại 4.

- Muốn tính diện tích S một phía của hình lập phương tao lấy diện tích S toàn phần phân chia mang lại 6.

Dạng 3: tường diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình lập phương, dò xét chừng nhiều năm cạnh của hình lập phương.

Phương pháp: Tìm diện tích S một phía của hình lập phương. Diện tích một phía đó là diện tích S của hình vuông vắn, tao lập luận nhằm dò xét chừng nhiều năm cạnh.

Dạng 4: Toán sở hữu lời nói văn (thường là dò xét diện tích S vỏ hộp, căn chống, quật tường…..)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết dò xét là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

>> Bài tiếp theo: Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

...............................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm Giải bài xích tập luyện SGK Toán 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình lập phương hoặc đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 tương đối đầy đủ những môn học tập nhưng mà VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Bài tập luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  • Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình lập phương
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 70: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương