vở bài tập toán lớp 5 bài 109


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài bác 109 : Luyện tập dượt công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 109

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu :

a) Chiều lâu năm \(1,5m\), chiều rộng lớn \(0,5m\) và độ cao \(1,1m\).

b) Chiều dài \( \displaystyle {4 \over 5}dm\) , chiều rộng \( \displaystyle {1 \over 3}dm\) , chiều cao \( \displaystyle {3 \over 4}dm\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- Diện tích xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao = (chiều lâu năm +  chiều rộng) × 2 × chiều cao .

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là : 

      \((1,5 + 0,5) × 2 × 1,1 = 4,4 \;(m^2)\)

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                  \(1,5 × 0,5 = 0,75 (m^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                  \(4,4 + 0,75 × 2 = 5,9 (m^2)\)
b) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là : 

        \( \displaystyle \left( {{4 \over 5} + {1 \over 3}} \right) \times 2 \times {3 \over 4} = {{17} \over {10}}\,\left( {{dm^2}} \right)\)

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                  \( \displaystyle {4 \over 5} \times {1 \over 3} = {4 \over {15}}\,\left( {{dm^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                  \( \displaystyle {{17} \over {10}} + {4 \over {15}} \times  2 = {{67} \over {30}}\,\left( {{dm^2}} \right)\)

                                        Đáp số : \(a)\; 4,4m^2 ; 5,9m^2 \,;\)

                                                     \(b)\; \displaystyle {{17} \over {10}}{dm^2}\,;\,{{67} \over {30}}{dm^2}.\)

Bài 2

Một hình lập phương sở hữu cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập phương vội vàng lên 4 chuyến thì diện tích S xung xung quanh ; diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên từng nào chuyến ?

Phương pháp giải:

- kề dụng những công thức:

Diện tích xung xung quanh = diện tích S một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6. 

Lời giải chi tiết:

+) Hình lập phương cạnh 5cm.

Diện tích xung xung quanh hình lập phương là (5 × 5) × 4 = 100 (cm2)

 Diện tích toàn phần hình lập phương cơ là (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

+) Hình lập phương mới nhất :

Cạnh của hình lập phương mới nhất là 4 × 5 = đôi mươi (cm)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương mới nhất là (20 × 20) × 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới nhất là (20 × 20) × 6 = 2400 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới nhất vội vàng diện tích S xung xung quanh của hình lập phương thuở đầu số chuyến là :

1600 : 100 = 16 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới nhất vội vàng diện tích toàn phần của hình lập phương thuở đầu số chuyến là :

2400 : 150 = 16 (lần)

                                                                                   Đáp số: 16 lần

Bài 3

Viết số đo tương thích vô dù rỗng :

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- Chu vi mặt mày lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Nửa chu vi mặt mày lòng = chiều lâu năm + chiều rộng lớn = chu vi : 2.

- Chiều lâu năm = nửa chu vi – chiều rộng lớn.

- Chiều rộng lớn = nửa chu vi – chiều lâu năm.

Xem thêm: doc truyen nha tu nong bong

- Diện tích mặt mày lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Diện tích xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao.

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

(3 + 2) × 2 = 10 (m)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

10 × 4 = 40 (m2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

3 × 2 = 6 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

40 + 6 × 2 = 52 (m2)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (2) :

Nửa chu vi mặt mày lòng là :

\( \displaystyle 2:2=1\;(dm)\)

Chiều rộng lớn mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 \( \displaystyle 1 - {4 \over 5} = {1 \over 5}\;(dm)\)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 \( \displaystyle 2 \times {1 \over 3} = {2 \over 3}\;(d{m^2})\)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

\( \displaystyle \displaystyle {1 \over 5} \times {4 \over 5} = \dfrac{4}{25}\;(dm^2)\)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 \( \displaystyle {2 \over 3} + \dfrac{4}{25} \times 2  = {{74} \over {75}}\;(d{m^2})\)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (3) :

Nửa chu vi mặt mày lòng là :

4 : 2 = 2 (cm)

Chiều lâu năm mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

2 – 0,6 = 1,4 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

4 × 0,5 = 2 (cm2

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

1,4 × 0,6 = 0,84 (cm2

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

2 + 0,84 × 2 = 3,68 (cm2

Vậy tớ sở hữu bảng thành quả như sau : 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 110 : Thể tích của một hình

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 30, 31 VBT toán 5 bài bác 110 : Thể tích của một hình với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 5 bài bác 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 112 : Mét khối

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 VBT toán 5 bài bác 112 : Mét khối với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 113 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 33, 34 VBT toán 5 bài bác 113 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 114 : Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 34, 35 VBT toán 5 bài bác 114 : Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tiểu thuyết không gia đình

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.