vở bài tập toán lớp 5 bài 110

Giải vở bài xích luyện Toán 5 luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 110

Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 110: Thể tích của một hình là tiếng giải Vở bài xích luyện Toán 5 luyện 2 trang 30, 31 cho những em học viên xem thêm cầm được những đại lượng thể tích, đặc thù với tương quan cho tới thể tích của một hình, kiểm điểm và đối chiếu thể tích những hình rõ ràng. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm tiếng giải cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 109: Luyện luyện chung

Bài luyện Toán lớp 5 bài xích 110 là Hướng dẫn giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 trang 30, 31. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tớ. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con em mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 110 Câu 1

Cho nhì hình A và B như hình bên dưới đây:

Vở bài xích luyện Toán 5

Hình A bao gồm từng nào hình lập phương nhỏ?

Hình B bao gồm từng nào hình lập phương nhỏ?

Hình nào là hoàn toàn có thể tích rộng lớn hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình nào là có tương đối nhiều hình lập phương nhỏ hơn thế thì hoàn toàn có thể tích to hơn.

Đáp án

Hướng dẫn

Số hình lập phương nhỏ ở hình A là:

4 ⨯ 3 ⨯ 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là:

1 ⨯ 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương nhỏ ở hình B là:

5 ⨯ 4 ⨯ 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là:

1 ⨯ 40 = 40 (cm3)

Hình A bao gồm 36 hình lập phương nhỏ.

Hình B bao gồm 40 hình lập phương nhỏ

Hình B hoàn toàn có thể tích to hơn hình A

Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 110 Câu 2

Viết tiếp vô vị trí trống trải cho tới mến hợp:

Vở bài xích luyện Toán 5

a. Hình vỏ hộp chữ nhật C bao gồm ………. hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D bao gồm ………… hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D ……………… thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Xem thêm: soạn văn liên kết các đoạn văn trong văn bản

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm tính số hình lập phương nhỏ của từng hình. Hình nào là có tương đối nhiều hình lập phương nhỏ hơn thế thì hoàn toàn có thể tích to hơn.

Đáp án

a. Hình vỏ hộp chữ nhật C bao gồm 24 hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D bao gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 110 Câu 3

Một hình lập phương được tạo ra vày 8 khối mộc hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương không giống được tạo ra vày 27 khối mộc hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi hoàn toàn có thể xếp toàn bộ những khối mộc của nhì hình lập phương bên trên trở nên một hình lập phương mới nhất không?

Phương pháp giải:

Tìm tổng số khối mộc của nhì hình lập phương, tao fake sử là N. Nếu với số ngẫu nhiên a sao cho tới a × a × a = N thì tao hoàn toàn có thể xếp được hình lập phương mới nhất có tính lâu năm cạnh là a.

Đáp án

Cách 1

Ta có: 8 = 2 × 2 × 2 ; 27 = 3 × 3 × 3

Tổng những khối mộc của nhì hình lập phương là:

8 + 27 = 35 (khối)

Không với số ngẫu nhiên a nào là để: a × a × a = 35

Do tê liệt ko thể xếp được toàn bộ những khối mộc của nhì hình lập phương đang được cho tới trở nên một hình lập phương mới nhất.

Cách 2

Hướng dẫn

+ Hình lập phương tạo ra vày 8 khối mộc với cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo ra vày 27 khối mộc với cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo ra vày 8 + 27 = 35 khối mộc với cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì như thế 5 hoặc 7 khối mộc ko đối xứng nhau nên ko ghép được một phía của hình lập phương). Do tê liệt ko thể xếp toàn bộ những khối mộc của nhì hình lập phương bên trên trở nên một hình lập phương.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Trắc nghiệm Thể tích của một hình

>> Xem toàn cỗ Trắc nghiệm bên trên đây: Trắc nghiệm Thể tích của một hình

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm Giải bài xích luyện SGK Toán 5: Thể tích của một hình và lịch trình học tập VNEN Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 72: Thể tích của một hình hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: the word robot first appeared in a 1921