vở bài tập toán lớp 5 bài 115


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài bác 115 : Thể tích hình lập phương với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 115

Bài 1

 Viết số đo tương thích vô dù trống trải : 

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích một phía = cạnh × cạnh.

- Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.  

Lời giải chi tiết:

+) Hình lập phương với cạnh là 2,5m. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương với cạnh là \( \displaystyle {3 \over 4}dm\). 

Diện tích một phía hình lập phương là :

\( \displaystyle S = {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {9 \over {16}}\;(d{m^2})\) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

\( \displaystyle {S_{tp}} = {9 \over {16}} \times 6 = {{27} \over 8}\; (d{m^2})\)  

Thể tích hình lập phương là :

\( \displaystyle V = {3 \over 4} \times {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {{27} \over {64}}\;(d{m^3})\) 

+) Hình lập phương với cạnh là 4cm. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương với cạnh là 5dm. 

Diện tích một phía hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3

Ta với bảng thành quả như sau : 

Bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, độ cao 0,6m và một hình lập phương với cạnh vày tầm nằm trong của chiều lâu năm, chiều rộng lớn, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

a) Tính thể tích của từng hình bên trên.

b) Hình nào là rất có thể tích to hơn và to hơn từng nào đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh hình lập phương = (chiều lâu năm + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : V = chiều lâu năm × chiều rộng lớn × độ cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Xem thêm: khí hậu của nhật bản chủ yếu là

- So sánh thể tích của nhị hình và lần hiệu nhị thể tích tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ lâu năm cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta với :  1,728m3   >   1,056m3

 Do tê liệt, thể tích hình lập phương to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và to hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3  = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

                 Hình lập phương : 1,728m3;   

b) Thể tích hình lập phương rộng lớn hơn; 672dm3.            

Bài 3

Một khối kim mô hình lập phương với cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại tê liệt khối lượng 10kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại tê liệt khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại tớ lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

- Đổi thể tích vừa phải tìm kiếm được quý phái đơn vị chức năng đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối sắt kẽm kim loại tớ lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại nhân với thể tích khối sắt kẽm kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối). 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khối kim mô hình lập phương cạnh: 0,15 m

Mỗi dm3: 10kg

Khối kim loại: ... kg?

Bài giải

Thể tích khối sắt kẽm kim loại là :

0,15 × 0,15 × 0,15 = 0,003375 (m3)

0,003375m3 = 3,375dm3

Khối sắt kẽm kim loại tê liệt nặng nề số ki-lô-gam là :

10 × 3,375 = 33,75 (kg)

                   Đáp số : 33,75kg.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 116 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 117 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 120 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là