vở bài tập toán lớp 5 bài 121


Giải bài bác tập luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Phần 1

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg                                                      B. 20kg

C. 22kg                                                      D. 100kg

Phương pháp :

Muốn tìm hiểu 2% của 1000kg tao lấy 1000 phân chia mang lại 100 rồi nhân với 2, hoặc lấy 100 nhân với 2 rồi phân chia mang lại 100. 

Cách giải :

2% của 1000kg là :   1000 : 100 ⨯ 2 = trăng tròn (kg)

Chọn B.

2. Hình nào là sau đây đã và đang được tô đậm 37,5% diện tích S ?

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần vẫn tô đậm của từng hình, tiếp sau đó viết lách những phân số cơ bên dưới dạng tỉ số Xác Suất. 

Cách giải :

Phân số chỉ phần vẫn tô đậm trong những hình A, B, C, D thứu tự là \(\dfrac{1}{3}\) ;  \(\dfrac{1}{4}\) ;  \(\dfrac{2}{4}\) ;  \(\dfrac{3}{8}\).

Ta có:

\(\dfrac{1}{3} =0,3333 = 33, 33\%\) ;                    \(\dfrac{1}{4}=0,25 = 25\%\) ;

\(\dfrac{2}{4}=0,5 = 50\%\) ;                        \(\dfrac{3}{8}=0,375 = 37,5\%\).

Vậy hình được tô đậm 37,5% diện tích S là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 người nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao. Biểu vật sau đây cho thấy tỉ số Xác Suất phái mạnh thanh niên, phái đẹp thanh niên và thiếu hụt niên nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao.

 

Hỏi với từng nào phái đẹp thanh niên nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao ?

A. 50                          B. 200                        C. 250                        D. 300

Phương pháp :

Quan sát biểu vật tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao là phái đẹp thanh niên.

Muốn tìm hiểu 40% của 500 người tao lấy 500 phân chia mang lại 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 500 nhân với 40 rồi phân chia mang lại 100. 

Cách giải :

Quan sát biểu vật tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao là phái đẹp thanh niên.

Số phái đẹp thanh niên nhập cuộc đồng thao diễn thể dục thể thao là :

                   500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK với chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH.

Diện tích phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2                                                                B. 54cm2

C. 64cm2                                                                D. 108cm2

Phương pháp :

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S tam giác KEM + diện tích S tam giác HMG.

- Diện tích tam giác vuông = tích chừng lâu năm nhị cạnh góc vuông : 2. 

Cách giải :

Ta với EGHK là hình chữ nhật nên EG = KH = 12cm  ;   EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH nên KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

                  9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là : 

Xem thêm: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

                 9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là : 

                 27 + 27 = 54 (cm2

Chọn B.

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

1. Ghi thương hiệu của từng hình sau nhập điểm chấm:

Phương pháp :

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập thương hiệu của từng hình. 

Cách giải :

2. Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật với những độ cao thấp ở trong tâm bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện ni \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích của bể với chứa chấp nước. Hỏi cần được sụp thêm nữa bể từng nào lít nước nhằm 95% thể tích của bể với chứa chấp nước ?

Phương pháp :

- Đổi những độ cao thấp về đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × độ cao.

- Tính thể tích nước đang xuất hiện nhập bể = thể tích bể cá × \( \displaystyle {1 \over 4}\).

- Tìm thể tích nước nhập bể sau thời điểm sụp thêm thắt = thể tích : 100 × 95.

- Tìm thể tích nước cần thiết sụp thêm thắt. 

Tóm tắt

Bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Kích thước: 25cm, 40cm, 50 cm

Đã chứa chấp nước: \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích bể

Để chứa chấp 95% thể tích của bể cần thiết thêm: ... lít?

Bài giải

Đổi : 25cm = 2,5dm  ;      40cm = 4dm  ;         50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là :

2,5 × 4 × 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện tại với nhập bể cá là :

50 × \({1 \over 4} \) = 12,5 (dm3)

95% thể tích nước với nhập bể là :

50 : 100 × 95 = 47,5 (dm3)

Số lít nước cần thiết sụp thêm nữa bể là :

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35\(l\)

                         Đáp số : 35\(l.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 119 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 117 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 116 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: nguyên tắc của nhân bản vô tính là