vở bài tập toán lớp 5 bài 122

Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 122: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn là câu nói. giải Vở bài xích tập luyện Toán 5 tập luyện 2 trang 49, 50 sở hữu đáp án cụ thể cho những em học viên ôn tập luyện về những đơn vị chức năng đo thời hạn vẫn học tập và quan hệ thân thiết chúng; quan hệ thân thiết thế kỉ và năm, năm và mon, năm và ngày, số ngày trong những mon, ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây.

>> Bài trước: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 121: Tự kiểm tra

Bài tập luyện Toán lớp 5 bài xích 122 là Hướng dẫn giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 2. Lời giải bao hàm vừa đủ những thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tớ. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con em mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nơi.

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 122 Câu 1

Viết số La Mã phù hợp vô dù trống trải vô bảng đo đếm một trong những sự khiếu nại lịch sử vẻ vang (theo mẫu):

Sự khiếu nại lịch sử

Năm

Thế kỉ

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

40

Khởi nghĩa Bà Triệu

248

III

Ngô Quyền thành công quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng

938

Lý Thái Tổ tách đô về Thăng Long (Hà Nội)

1010

Lý Thường Kiệt thành công quân Tống

1077

Chiến thắng giặc Nguyên chuyến loại ba

1288

Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi

1428

Vua Quang Trung đại đập phá quân Thanh

1789

Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Chủ tịch Sài Gòn hiểu phiên bản Tuyên ngôn độc lập

1945

Chiến thắng Điện Biên Phủ

1954

Chiến dịch Sài Gòn toàn thắng

1975

Hướng dẫn giải:

Từ năm 1 cho tới năm 100 là thế kỉ loại nhất (thế kỉ I).

Từ năm 101 cho tới năm 200 là thế kỉ loại nhì (thế kỉ II).

Từ năm 201 cho tới năm 300 là thế kỉ loại phụ thân (thế kỉ III).

........

Từ năm 1901 cho tới năm 2000 là thế kỉ nhì mươi (thế kỉ XX).

Từ năm 2001 cho tới năm 2100 là thế kỉ nhì mươi kiểu mẫu (thế kỉ XXI).

Đáp án

Sự khiếu nại lịch sử

Năm

Thế kỉ

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

40

I

Khởi nghĩa Bà Triệu

248

III

Ngô Quyền thành công quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng

938

X

Lý Thái Tổ tách đô về Thăng Long (Hà Nội)

1010

XI

Lý Thường Kiệt thành công quân Tống

1077

XI

Xem thêm: tin học 7 chân trời sáng tạo

Chiến thắng giặc Nguyên chuyến loại ba

1288

XIII

Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi

1428

XV

Vua Quang Trung đại đập phá quân Thanh

1789

XVIII

Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, Chủ tịch Sài Gòn hiểu phiên bản Tuyên ngôn độc lập

1945

XX

Chiến thắng Điện Biên Phủ

1954

XX

Chiến dịch Sài Gòn toàn thắng

1975

XX

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 122 Câu 2

Viết số phù hợp vô vị trí chấm:

4 giờ = …….. phút

2 giờ rưỡi = …….. phút

\frac{3}{4}giờ = …….. phút

1,4 giờ = …….. phút

\frac{3}{4} phút = …….. giây

180 phút = …….. giờ

366 phút = …….. giờ …….. phút

240 giây = …….. phút

450 giây = …….. phút …….. giây

3600 giây = …….. giờ

Hướng dẫn giải

- 1 giờ = 60 phút nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng giờ sang trọng đơn vị chức năng phút tao nhân số bại với 60 ; thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng phút sang trọng đơn vị chức năng giờ tao phân tách số bại cho tới 60.

- 1 phút = 60 giây nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng phút sang trọng đơn vị chức năng giây tao nhân số bại với 60 ; thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng giây sang trọng đơn vị chức năng phút tao phân tách số bại cho tới 60.

Đáp án

4 giờ = 240 phút

2 giờ rưỡi = 150 phút

\frac{3}{4} giờ = 45 phút

1,4 giờ = 84 phút

\frac{3}{4} phút = 45 giây

180 phút = 3 giờ

366 phút = 6 giờ 6 phút

240 giây = 4 phút

450 giây = 7 phút 30 giây

3600 giây = 1 giờ

Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 tập luyện 2 bài xích 122 Câu 3

Điền số phù hợp vô vị trí chấm :

4 ngày = …….. giờ

2 ngày 5 giờ = …….. giờ

\frac{1}{3} ngày = …….. giờ

2 thế kỉ = …….. năm

\frac{1}{4} thế kỉ = …….. năm

3 năm = …….. tháng

5 năm rưỡi = …….. tháng

\frac{2}{3} năm = …….. tháng

36 mon = …….. năm

300 năm = …….. thế kỉ

Hướng dẫn giải

- một năm = 12 mon nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng năm sang trọng đơn vị chức năng mon tao nhân số bại với 12 ; thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng mon sang trọng đơn vị chức năng năm tao phân tách số bại cho tới 12.

- một ngày = 24 giờ nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng ngày sang trọng đơn vị chức năng giờ tao nhân số bại với 24.

- 1 thế kỉ = 100 năm nên nhằm thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng thế kỉ sang trọng đơn vị chức năng năm tao lấy số bại nhân với 100 và thay đổi một trong những kể từ đơn vị chức năng năm sang trọng đơn vị chức năng thế kỉ tao lấy số bại phân tách cho tới 100.

Đáp án

4 ngày = 96 giờ

2 ngày 5 giờ = 53 giờ

\frac{1}{3} ngày = 8 giờ

2 thế kỉ = 200 năm

\frac{1}{4} thế kỉ = 25 năm

3 năm = 36 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

\frac{2}{3} năm = 8 tháng

36 mon = 3 năm

300 năm = 3 thế kỉ

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 123: Cộng số đo thời gian

Lý thuyết Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm một tuần lễ = 7 ngày

1 năm = 12 mon một ngày = 24 giờ

1 năm = 365 ngày một giờ = 60 phút

1 năm nhuận = 366 ngày một phút = 60 giây

Cứ 4 năm lại có một năm nhuận.

Tháng một, mon phụ thân, mon năm, mon bảy, mon tám, mon chục, mon chục nhì sở hữu 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một sở hữu 30 ngày.

Tháng nhì sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày)

>> Lý thuyết Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

Bài tập luyện Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 83: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
  • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
  • Bài rèn luyện Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
  • Giải Toán lớp 5 trang 130, 131: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

Trắc nghiệm Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

>> Xem đẫy đủ: Trắc nghiệm Bảng đơn vị chức năng đo thời gian

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng đề đua thân thiết học tập kì 2 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2