vở bài tập toán lớp 5 bài 129


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài xích 129 : Luyện luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 129

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a) 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

b) 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c) 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

Phương pháp giải:

*) Phép cộng:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với luật lệ nằm trong hoặc  những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé nhỏ hoàn toàn có thể quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng rộng lớn thì tớ triển khai quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép trừ :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với luật lệ trừ các số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo bám theo đơn vị chức năng này ê ở số bị trừ nhỏ thêm hơn số đo ứng ở số trừ thì nên cần quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay lập tức kề thanh lịch đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi triển khai luật lệ trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

2 giờ 23 phút × 5  

6 phút 43 giây × 5

2,5 phút × 6         

10 giờ 42 phút : 2  

22,5 giờ : 6            

Phương pháp giải:

*) Phép nhân :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và triển khai tính như so với luật lệ nhân những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé nhỏ hoàn toàn có thể quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng rộng lớn thì tớ triển khai quy đổi thanh lịch đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép phân tách : 

- Ta đặt điều tính như so với luật lệ phân tách những số ngẫu nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị phân tách cho số phân tách (theo trật tự kể từ trái ngược thanh lịch phải).

- Khi tính sau từng thành quả tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một loại bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng trong tâm địa bể là : chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tớ quét tước xi-măng mặt mũi lòng và tư mặt mũi xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi cần thất lạc từng nào thời hạn nhằm quét tước xi-măng đoạn loại bể ê ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S xung xung quanh = chu vi đáy × độ cao,

- Tính diện tích S mặt mũi lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S cần thiết quét tước xi-măng = diện tích S xung xung quanh + diện tích S mặt mũi lòng.

- Thời gian lận nhằm quét tước xi-măng đoạn loại bể = thời hạn nhằm quét tước đoạn 1 mét vuông × diện tích cần thiết quét tước xi-măng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cái bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 4m

Chiều rộng: 3,5m

Chiều cao: 3m

1 mét vuông: 1,5 phút

Xem thêm: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Mặt lòng và tư mặt mũi đoạn quanh: .... phút?

Bài giải

Diện tích xung xung quanh loại bể là :

(4 + 3,5) × 2 × 3 = 45 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng loại bể là :

4 × 3,5 = 14 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước xi-măng của loại bể này là :

45 + 14 = 59 (m2)

Thời gian lận cần thiết nhằm quét tước xi-măng đoạn loại bể :

1,5 × 59  = 88,5 (phút)

                                Đáp số : 88,5 phút.

Bài 4

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Một xe hơi lên đường kể từ Hà Nội Thủ Đô khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ một phần hai tiếng chiều. Dọc lối xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn ngừng dọc lối, xe hơi lên đường không còn quãng lối kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh thất lạc từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút                                        B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                                        D. 6 giờ

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 giờ một phần hai tiếng chiều = 17 giờ một phần hai tiếng.

- Tìm thời hạn dù tô chạy kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng dọc lối =  thời hạn khi xe hơi cho tới Vinh – thời hạn xe hơi xuất vạc lên đường kể từ Hà Nội Thủ Đô.

- Tìm tổng thời hạn xe hơi tạm dừng = thời hạn xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình + thời gian lận xe hơi ngừng ở Thanh Hóa.

- Tìm thời hạn xe hơi lên đường kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng = thời gian lận dù tô chạy kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn dừng – tổng thời hạn xe hơi tạm dừng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 giờ một phần hai tiếng chiều = 17 giờ một phần hai tiếng.

Thời gian lận xe hơi chạy kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng là :

               17 giờ một phần hai tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời gian lận xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

              15 phút + 15 phút = 30 phút

Thời gian lận xe hơi lên đường kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng dọc lối là : 

              6 giờ một phần hai tiếng – một phần hai tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài xích 130 : Vận tốc với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 131 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài xích 131 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 132 : Quãng lối

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài xích 132 : Quãng lối với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 133 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 134 : Thời gian lận

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian lận với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là