vở bài tập toán lớp 5 bài 61


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài bác 61 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 61

Video chỉ dẫn giải

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc đang được học tập về quy tắc nằm trong, quy tắc trừ, quy tắc nhân số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Ta đặt điều tính và tính như sau : 

Vậy tao đem thành phẩm như sau :

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 8,37 × 10 = .....                                            39,4 × 0, 1 = .....

b) 138,05 × 100 = ....                                       420,1 × 0,01 = ....

c) 0,29 × 10 =..........                                        0,98 × 0,1 = .......

Phương pháp giải:

- Khi nhân một số trong những thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ... tao chỉ việc đem vết phẩy của số cơ theo lần lượt lịch sự phía bên trái một, nhì, thân phụ, ... chữ số.

- Khi nhân một số trong những thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; ... tao chỉ việc đem vết phẩy của số cơ theo lần lượt lịch sự phía bên phải một, nhì, thân phụ ... chữ số. 

Lời giải chi tiết:

a) 8,37 × 10 = 83,7                                          39,4 × 0, 1 = 3,94

b) 138,05 × 100 = 13805                                 420,1 × 0,01 = 4,201

c) 0,29 × 10 = 2,9                                            0,98 × 0,1 = 0,098

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mua 7m vải vóc nên trả 455 000 đồng. Hỏi mua sắm 4,2m vải vóc nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

- Số chi phí lúc mua 1m vải vóc = số chi phí mua sắm 7m vải vóc : 7.

- Số chi phí lúc mua 4,2m vải vóc = số chi phí mua sắm 1m vải × 4,2.

- Số chi phí nên trả thấp hơn = Số chi phí lúc mua 7m vải vóc \(-\)  số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc.

Lời giải chi tiết:

Số chi phí mua sắm 1 mét vải vóc là :

455 000 : 7 = 65 000 (đồng) 

Số chi phí mua sắm 4,2m vải vóc là :

65 000 × 4,2 = 273 000 (đồng)

Số chi phí nên trả thấp hơn là :

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

                     Đáp số: 182 000 đồng.

Xem thêm: bề tôi trung thành

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết tiếp vô điểm chấm cho tới tương thích : 

Nhận xét : (a + b) × c = a × ..... + b × ..... hoặc a × c + b × c = (a + .....) × .....

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

    12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5 = ..................

    0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81 = ..................

    16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5 = ................

Phương pháp giải:

a) Thay những độ quý hiếm của a, b, c vô biểu thức rồi tính độ quý hiếm biểu thức cơ.

Biểu thức đem vết ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức đem quy tắc nhân và quy tắc nằm trong thì tính quy tắc nhân trước, tính quy tắc nằm trong sau.

b) kề dụng công thức: \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét: (a + b) × c = a × c + b × c  hoặc a × c + b × c = (a + b) × c.

b) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

• 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5

   = 12,1 × (5,5 + 4,5)

   = 12,1 × 10 = 121

• 0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81

   = 0,81 × (8,4 + 2,6)

   = 0,81 × 11 = 8,91

• 16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5

   = 47,8 × (16,5 + 3,5)

   = 47,8 × 20 = 956

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 62 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài bác 62 : Luyện tập dượt công cộng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 63 : Chia một số trong những thập phân cho tới một số trong những đương nhiên

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài bác 63 : Chia một số trong những thập phân cho tới một số trong những đương nhiên với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 64 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài bác 64 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 65 : Chia một số trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000, ...

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài bác 65 : Chia một số trong những thập phân cho tới 10, 100, 1000, ... với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 66 : Chia một số trong những đương nhiên cho tới một số trong những đương nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài bác 66 : Chia một số trong những đương nhiên cho tới một số trong những đương nhiên tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.