vở bài tập toán lớp 5 bài 98

Giải vở bài xích luyện Toán 5 luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 98

Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 98: Luyện luyện Diện tích hình trụ trang 14 Vở bài xích luyện Toán 5 luyện 2 với đáp án chi tiết canh ty những em học viên rèn luyện biết áp dụng và tính diện tích S hình trụ nhập những bài xích luyện tương quan. Mời những em nằm trong xem thêm không hề thiếu đáp án.

>> Bài trước: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 97: Diện tích hình trụ

Bài luyện Toán lớp 5 bài xích 98 là Hướng dẫn giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 trang 14. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tớ. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ của mình tiếp thu kiến thức ôn luyện, gia tăng tận nhà.

Vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 bài xích 98 Câu 1

Viết số đo tương thích nhập dù trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Bán kính

20cm

0,25m

Chu vi

Diện tích

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S của hình trụ tớ lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

S = r × r × 3,14

(S là diện tích S hình trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Đáp án

Chu vi hình trụ (1): C = r ⨯ 2 ⨯ 3,14 = trăng tròn ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 125,6cm

Diện tích hình trụ (1): S = r ⨯ r ⨯ 3,14 = trăng tròn ⨯ trăng tròn ⨯ 3,14 = 1256cm2

Chu vi hình trụ (2): C = 0,25 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 1,57m

Diện tích hình trụ (2): S = 0,25 ⨯ 0,25 ⨯ 3,14 = 0,19625m2

Hình tròn

(1)

(2)

Bán kính

20cm

0,25m

Chu vi

125,6cm

1,57m

Diện tích

1256cm2

0,19625m2

Vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 bài xích 98 Câu 2

Viết số đo tương thích nhập dù trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Xem thêm: thành phần biệt lập (tiếp theo)

Chu vi

31,4cm

9,42m

Diện tích

Phương pháp giải:

- Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14, tớ suy đi ra nửa đường kính r = C : 3,14 : 2.

- Tính diện tích S hình trụ theo dõi công thức: S = r × r × 3,14.

Đáp án

Đường kính hình trụ (1): d = C : 3,14 = 31,4 : 3,14 = 10cm

Bán kính hình trụ (1): r = 10 : 2 = 5cm

Diện tích hình trụ (1) : S = 5 ⨯ 5 ⨯ 3,14 = 78,5cm2

Đường kính hình trụ (2) : d = 9,42 : 3,14 = 3m

Bán kính hình trụ (2): r = 3 : 2 = 1,5m

Diện tích hình trụ (2): S = 1,5 ⨯ 1,5 ⨯ 3,14 = 7,065m2

Hình tròn

(1)

(2)

Chu vi

31,4cm

9,42m

Diện tích

78,5cm2

7,065m2

Vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 bài xích 98 Câu 3

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật là:

A. 6,785dm2

B. 13,85dm2

C. 5,215dm2

D. 6dm2

Phương pháp giải:

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình chữ nhật – diện tích S hình trụ nửa đường kính 0,5dm.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Diện tích hình trụ = nửa đường kính × nửa đường kính × 3, 14.

Bài giải

Diện tích hình trụ là:

0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 3,14 = 0,785 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

3 ⨯ 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là:

6 – 0,785 = 5,215 (m2)

Chọn đáp án C

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 99: Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình trụ, chu vi hình tròn

Bài luyện Diện tích hình trụ lớp 5

  • Bài luyện toán lớp 5 Bài toán về hình tròn
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 63: Diện tích hình tròn
  • Công thức tính chừng lâu năm cung tròn

.................

Ngoài đi ra, những chúng ta có thể rèn luyện tăng phương pháp tính và sẵn sàng ôn thi đua hiệu suất cao đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 hoặc đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 đạt lợi nhuận cao tuy nhiên VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa