vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 109

Giải vở bài bác luyện Toán 5 luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 109

Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 109: Luyện luyện cộng đồng phần Vở bài bác luyện toán 5 luyện 2 trang 28, 29. Lời giải tại đây với đáp án khá đầy đủ cụ thể mang lại từng bài bác luyện chỉ dẫn những em học viên giải những dạng bài bác luyện về diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 108: Luyện tập

Bài luyện Toán lớp 5 bài bác 109 là Hướng dẫn giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 2 trang 28, 29. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể mang lại từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài bác thực hiện của tôi. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con em của mình học hành ôn luyện, gia tăng tận nhà.

1. Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 109 Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1,1m

b. Chiều nhiều năm 4/5dm, chiều rộng lớn 1/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng × độ cao = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2 × độ cao .

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

Đáp án

a. Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,5 + 0,5) ⨯ 2 = 4 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

4 ⨯ 1,1 = 4,4 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 ⨯ 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

4,4 + 2 ⨯ 0,75 = 5,9 (m2)

b. Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Đáp số: a. 4,4m2 ; 5,9m2;

b. \frac{17}{10}m2; \frac{67}{30}m2

2. Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 109 Câu 2

Một hình lập phương với cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập phương vội vàng lên 4 đợt thì diện tích S xung quanh; diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên từng nào lần?

Phương pháp giải:

- sít dụng những công thức:

Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Để xác lập số đợt tạo thêm là từng nào, tớ thực hiện: Lấy diện tích S xung xung quanh (toàn phần) mới mẻ (sau Khi tăng) phân tách mang lại diện tích S xung xung quanh (toàn phần) cũ (trước Khi tăng).

Đáp án

Hình lập phương cạnh 5cm.

Tính:

Diện tích một phía hình lập phương:

5 ⨯ 5 = 25 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

25 ⨯ 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương:

25 ⨯ 6 = 150 (cm2)

Cạnh của hình lập phương sau khoản thời gian tạo thêm 4 lần:

4 ⨯ 5 = trăng tròn (cm)

Diện tích một phía hình lập phương mới:

20 ⨯ trăng tròn = 400 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương mới:

400 ⨯ 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới:

400 ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Để xác lập số đợt tạo thêm là từng nào, tớ thực hiện: Lấy diện tích S xung xung quanh (toàn phần) mới mẻ (sau Khi tăng) phân tách mang lại diện tích S xung xung quanh (toàn phần) cũ (trước Khi tăng), tớ được số đợt tăng lên:

1600 : 100 = 16 (lần)

2400 : 150 = 16 (lần)

Vậy nếu như cạnh của hình lập phương vội vàng lên 4 đợt thì diện tích S xung xung quanh vội vàng lên 16 lần; diện tích S toàn phần vội vàng lên 16 đợt.

3. Vở bài bác luyện toán lớp 5 luyện 2 bài bác 109 Câu 3

Viết số đo phù hợp vô dù trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

3m

4/5dm

Chiều rộng

2m

0,6cm

Chiều cao

4m

1/3dm

0,5cm

Chu vi mặt mũi đáy

2dm

4cm

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mũi lòng = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

- Nửa chu vi mặt mũi lòng = chiều nhiều năm + chiều rộng lớn = chu vi : 2.

- Chiều nhiều năm = nửa chu vi – chiều rộng lớn.

- Chiều rộng lớn = nửa chu vi – chiều nhiều năm.

- Diện tích mặt mũi lòng = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng × độ cao.

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhị lòng.

Đáp án

+) Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp (1): (3 + 2) ⨯ 2 = 10m

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (1):

10 ⨯ 4 = 40m2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (1):

40 + 2 ⨯ 3 ⨯ 2 = 52m2

+) Chiều rộng lớn mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài bác luyện Toán 5

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài bác luyện Toán 5

+) Chiều nhiều năm mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật (3):

4 : 2 – 0,6 = 1,4cm

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (3):

4 ⨯ 0,5 = 2cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (3):

2 + 2 ⨯ 1,4 ⨯ 0,6 = 3,68cm2

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

3m

4/5dm

1,4cm

Chiều rộng

2m

1/5dm

0,6cm

Chiều cao

4m

1/3dm

0,5cm

Chu vi mặt mũi đáy

10m

2dm

4cm

Diện tích xung quanh

40m2

2/3dm2

2cm2

Diện tích toàn phần

52m2

74/75dm2

3,68cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 110: Thể tích của một hình

.....................

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 5 còn rất có thể xem thêm Giải bài bác luyện SGK Toán 5: Luyện luyện cộng đồng hoặc đề thi đua học tập kì 2 lớp 5  khá đầy đủ những môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý nhưng mà VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng ông hai

4. Giải bài bác luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

  • Bài luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 106: Luyện luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

5. Giải bài bác luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  • Toán lớp 5 trang 111, 112: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Bài luyện Toán lớp 5 - Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương