vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 129


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài xích 129 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 129

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a) 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

b) 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c) 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

Phương pháp giải:

*) Phép cộng:

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với phép tắc nằm trong hoặc  những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành quả tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ bé rất có thể quy đổi quý phái đơn vị chức năng rộng lớn thì tao tiến hành quy đổi quý phái đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép trừ :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với phép tắc trừ các số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành quả tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo bám theo đơn vị chức năng này cơ ở số bị trừ nhỏ hơn số đo ứng ở số trừ thì nên cần quy đổi 1 đơn vị chức năng sản phẩm to hơn ngay tắp lự kề quý phái đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi tiến hành phép tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

2 giờ 23 phút × 5  

6 phút 43 giây × 5

2,5 phút × 6         

10 giờ 42 phút : 2  

22,5 giờ : 6            

Phương pháp giải:

*) Phép nhân :

- Đặt tính trực tiếp sản phẩm và tiến hành tính như so với phép tắc nhân những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành quả tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ bé rất có thể quy đổi quý phái đơn vị chức năng rộng lớn thì tao tiến hành quy đổi quý phái đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép phân chia : 

- Ta bịa đặt tính như so với phép tắc phân chia những số bất ngờ.

- Chia từng số đo ở số bị phân chia cho số phân chia (theo trật tự kể từ trái ngược quý phái phải).

- Khi tính sau từng thành quả tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một dòng sản phẩm bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu những độ dài rộng trong tim bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tao quét tước xi-măng mặt mũi lòng và tư mặt mũi xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi cần thất lạc từng nào thời hạn nhằm quét tước xi-măng hoàn thành dòng sản phẩm bể cơ ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S xung xung quanh = chu vi đáy × độ cao,

- Tính diện tích S mặt mũi lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S cần thiết quét tước xi-măng = diện tích S xung xung quanh + diện tích S mặt mũi lòng.

- Thời gian lận nhằm quét tước xi-măng hoàn thành dòng sản phẩm bể = thời hạn nhằm quét tước hoàn thành 1 mét vuông × diện tích cần thiết quét tước xi-măng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cái bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 4m

Chiều rộng: 3,5m

Chiều cao: 3m

1 mét vuông: 1,5 phút

Xem thêm: máu gồm những thành phần cấu tạo nào

Mặt lòng và tư mặt mũi hoàn thành quanh: .... phút?

Bài giải

Diện tích xung xung quanh dòng sản phẩm bể là :

(4 + 3,5) × 2 × 3 = 45 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng dòng sản phẩm bể là :

4 × 3,5 = 14 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước xi-măng của dòng sản phẩm bể này là :

45 + 14 = 59 (m2)

Thời gian lận cần thiết nhằm quét tước xi-măng hoàn thành dòng sản phẩm bể :

1,5 × 59  = 88,5 (phút)

                                Đáp số : 88,5 phút.

Bài 4

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Một xe hơi chuồn kể từ Hà Thành khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ nửa tiếng chiều. Dọc đàng xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn ngừng dọc đàng, xe hơi chuồn không còn quãng đàng kể từ Hà Thành cho tới Vinh thất lạc từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút                                        B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                                        D. 6 giờ

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

- Tìm thời hạn dù tô chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng dọc đàng =  thời hạn khi xe hơi cho tới Vinh – thời hạn xe hơi xuất trị chuồn kể từ Hà Thành.

- Tìm tổng thời hạn xe hơi tạm dừng = thời hạn xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình + thời gian lận xe hơi ngừng ở Thanh Hóa.

- Tìm thời hạn xe hơi chuồn kể từ Hà Thành cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng = thời gian lận dù tô chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn dừng – tổng thời hạn xe hơi tạm dừng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

Thời gian lận xe hơi chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng là :

               17 giờ nửa tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời gian lận xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

              15 phút + 15 phút = 30 phút

Thời gian lận xe hơi chuồn kể từ Hà Thành cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng dọc đàng là : 

              6 giờ nửa tiếng – nửa tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài xích 130 : Vận tốc với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài xích 131 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 132 : Quãng đàng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài xích 132 : Quãng đàng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 134 : Thời gian lận

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian lận với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tiếng anh lớp 1 unit 1 hello