xuyên việt thú nhân chi tướng


58794236.xuyenvietthunhanchituong

Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên

Thể loại: xuyên việt, thú nhân, ngôi nhà thụ, cường cường, 1×1, tử sinh, HE

Bạn đang xem: xuyên việt thú nhân chi tướng

Cặp đôi: Đồ x Bách Nhĩ

Độ dài: 170 chương chủ yếu văn và 23 phiên ngoại

Chuyển ngữ: blackrose

Poster: Hanko

Truyện chỉ được post tại th-huynhminhthanh-xuyenmoc.edu.vn

Vui lòng ko đưa theo địa điểm khác

Văn án:

Đại tướng mạo quân Tiêu Mạch bị kẻ địch hãm hoảng sợ, bị tiêu diệt phía trên mặt trận, trọng sinh vô Bách Nhĩ, một Á thú bị tộc nhân xa vời lánh, bị tiêu diệt đói vô cái lều của phiên bản thân mật. Sau khi sinh sống lại, chuyện cần thiết nhất đó là vô cảnh băng tuyết ngập trời khu đất mò mẫm món ăn lấp chướng bụng mình…

Chương 1

Chương 2  Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17  Chương 18 – Chương 19

Chương 20 – Chương 21 – Chương 22

Chương 23 – Chương 24

Chương 25

Chương 26 

Chương 27  – Chương 28 

Chương 29 – Chương 30 – Chương 31

Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41  Chương 42 – Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46 – Chương 47

Chương 48 – Chương 49

Chương 50 


Chương 51

Chương 52 – Chương 53 

Chương 54 – Chương 55 – Chương 56 

Chương 57 Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69

 Chương 70 Chương 71 – Chương 72

Chương 73 – Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77 – Chương 78

Chương 79 – Chương 80 – Chương 81

Xem thêm: đấu la đại lục 1

Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85

Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90

Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94

 Chương 95 – Chương 96 – Chương 97

Chương 98 – Chương 99

Chương 100 

Chương 101

Chương 102 – Chương 103 

Chương 104 – Chương 105 – Chương 106 

Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110

Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119

 Chương 120  – Chương 121 – Chương 122

 Chương 123 – Chương 124

 Chương 125

Chương 126 

Chương 127  – Chương 128 

Chương 129 – Chương 130 – Chương 131

Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144

Chương 145 – Chương 146 – Chương 147

Chương 148 – Chương 149

Chương 150 


Chương 151

Chương 152 – Chương 153 

Chương 154 – Chương 155 – Chương 156 

Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168

Chương 169 –  Chương 170

Hoàn chủ yếu văn

PHIÊN NGOẠI

PN 1 – PN 2 – PN 3 – PN 4 – PN 5

PN 6 – PN 7 – PN 8 – PN 9 – PN 10

PN 11 – PN 12 – PN 13 – PN 14 – PN 15

PN 16 – PN 17 – PN 18 – PN19 – PN 20

Xem thêm: bố y quan đạo

PN 21 – PN 22 – PN 23

TOÀN VĂN HOÀN

Comment, lượt thích, vote = love